logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
01.04.2019
JSPA 2019/3
Reprezentācijas un informācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_10_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 134 999,99 EUR)
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, reģ. numurs: 90001825883
Signe Šmite, signe.smite@jaunatne.gov.lv, tālrunis: 67356255
Pakalpojums
22458000-5 Iespieddarbi pēc pasūtījuma
80000.00 EIRO
7 Mēneši
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
01.04.2019
23.04.2019 10:00
23.04.2019 10:00 (plānots)
23.04.2019 10:01