logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
22.03.2019
VNP 2019/3
Būvdarbi projektā "Varakļānu novada grants ceļu pārbūve"
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Nav
Varakļānu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054750
Evija Suhačeva, varaklani@varaklani.lv
Būvdarbi
45233120-6 Ceļu būvdarbi
no  15.05.2019 līdz  01.09.2020
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
22.03.2019
16.04.2019 14:00
16.04.2019 14:00 (plānots)
16.04.2019 14:01