logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
26.03.2019
2019/010
Telpu grupas pārbūve Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija”
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
10000.00 EIRO
2 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
26.03.2019
08.04.2019 14:00 (plānots)
08.04.2019 14:00 (plānots)