logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
29.03.2019
JND 2019/04
“Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām.”
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Dace Bišere - Valdemiere, dace.bisere@jaunpiebalga.lv, tālrunis: 64162365, fakss: 64174076
Pakalpojums
60140000-1 Neregulāri pasažieru pārvadājumi
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
29.03.2019
09.04.2019 11:00 (plānots)
09.04.2019 16:00 (plānots)