logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
29.03.2019
2019/05
Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana Jaunpiebalgas novada domes pasākumos
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Lolita Zariņa , lolita.zarina@jaunpiebalga.lv, fakss: 64174076
Egita Zariņa, egita.zarina@jaunpiebalga.lv, fakss: 64174076
Pakalpojums
51310000-8 Radio, televīzijas, skaņas un videoiekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
29.03.2019
09.04.2019 11:00 (plānots)