logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
01.04.2019
LTV 2019/22
Video uz pieprasījuma izplatīšana internetā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Latvijas Televīzija VSIA, reģ. numurs: 40003080597
Andris Rozenbergs, andris.rozenbergs@ltv.lv, tālrunis: +371 67200628
LATVIEŠU
01.04.2019
12.04.2019 14:00 (plānots)