logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
03.04.2019
SIA "AADSO" 2019/4
Konteineru iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas pilnveidošanai Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
Nav
"Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" SIA, reģ. numurs: 41503029988
Kaspars Laizāns, aadso@inbox.lv, tālrunis: 65476480
Piegāde
44613700-7 Konteineri atkritumu izvešanai
10000.00 EIRO
no  23.04.2019 līdz  17.05.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
03.04.2019
17.04.2019 10:00
17.04.2019 10:00 (plānots)
17.04.2019 10:00