logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
04.04.2019
ZMNĪ 2019/46 SF
Valsts nozīmes ūdensnotekas Sužupīte ŪSIK kods 52428:01, pik.00/00-16/70; 31/60-49/00 un 50/30-52/14 atjaunošana Raunas pagastā Raunas novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
75000.00 EIRO
no  16.05.2019 līdz  30.12.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
04.04.2019
16.04.2019 11:00
16.04.2019 11:00 (plānots)
16.04.2019 11:00