logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Bids opened
05.04.2019
ZMNĪ 2019/48 SF
Valsts nozīmes ūdensnotekas Siltene ŪSIK kods 42624:01, pik.00/00-74/80 atjaunošana Tilžas pagastā Balvu novadā
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR)
Not
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
No
Construction works
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
No
130000.00 EUR
No
from  17.05.2019 till  30.12.2019
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Tenders/applications open
05.04.2019
17.04.2019 11:00
17.04.2019 11:00 (scheduled)
17.04.2019 11:00