logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
12.04.2019
Apes ND 2019/7
Mikroautobusa (15+1) iegāde Apes novada pašvaldībai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Apes novada dome, reģ. numurs: 90000035872
Inese Muceniece, inese.muceniece@ape.lv
Gundars Pihlis, agentura@ape.lv
Piegāde
34114400-3 Mikroautobusi
no  20.05.2019 līdz  30.08.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Izbeigts
12.04.2019
03.05.2019 10:00
03.05.2019 10:00 (plānots)
03.05.2019 10:00