logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Announced
10.04.2019
MPP 2019/4
Medumu pagasta autoceļa Nr.72-48 "Druvas-Ilga" atjaunošanas darbi
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Medumu pagasta pārvalde, reģ. numurs: 90000073639
Juridiska rakstura un organizatoriskos jautājumos Sandra Līvmane (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšanas, atvēršana, lēmuma pieņemšana), parvalde@medumi.lv, tālrunis: 65471563
Tehniska rakstura jautājumos Leonīds Gornovskis (Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija), parvalde@medumi.lv, tālrunis: 65471584
No
Construction works
45233142-6 Ceļu remontdarbi
No
53500.00 EUR
No
No
Autoceļa Nr.72-48 "Druvas-Ilga" atjaunošanas darbi, ceļa garuma 1,36 km
Tender with lowest price
No
Latvian
10.04.2019
23.04.2019 10:00 (scheduled)
23.04.2019 10:00 (scheduled)