logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
10.04.2019
MPP 2019/4
Medumu pagasta autoceļa Nr.72-48 "Druvas-Ilga" atjaunošanas darbi
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Medumu pagasta pārvalde, reģ. numurs: 90000073639
Juridiska rakstura un organizatoriskos jautājumos Sandra Līvmane (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšanas, atvēršana, lēmuma pieņemšana), parvalde@medumi.lv, tālrunis: 65471563
Tehniska rakstura jautājumos Leonīds Gornovskis (Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija), parvalde@medumi.lv, tālrunis: 65471584
Būvdarbi
45233142-6 Ceļu remontdarbi
53500.00 EIRO
Autoceļa Nr.72-48 "Druvas-Ilga" atjaunošanas darbi, ceļa garuma 1,36 km
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
10.04.2019
23.04.2019 10:00 (plānots)
23.04.2019 10:00 (plānots)