logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
15.04.2019
GNP 2019/22/EKII
Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” ietvaros.
Nav
Gulbenes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009116327
vecākā iepirkumu speciāliste Evita Lode, evita.lode@gulbenesdome.lv, tālrunis: 64474913
Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, janis.barinskis@gulbene.lv
Piegāde
31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums.
202741.67 EIRO
465 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
15.04.2019
22.05.2019 10:00 (plānots)
22.05.2019 10:00 (plānots)
22.05.2019 10:00