logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
17.04.2019
VSIA TOS 2019/13K
Hemostātisko līdzekļu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, vineta.viksna@tos.lv, tālrunis: 67399248
Piegāde
33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
17.04.2019
09.05.2019 11:00
09.05.2019 11:00 (plānots)
09.05.2019 11:00