logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
15.04.2019
BNA 2019/014
Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa ciemā III kārta
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
"Mežotnes pagasta pārvalde" Bauskas novada pašvaldības iestāde, reģ. numurs: 90000055614
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
63000.00 EIRO
119 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
15.04.2019
29.04.2019 14:00 (plānots)
29.04.2019 14:00 (plānots)