logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
15.04.2019
LVM 2019/
Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanu Zemgales reģionā 2019.gadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Vents Stradiņš, v.stradins@lvm.lv
Pakalpojums
90721700-4 Apdraudēto sugu aizsardzības pakalpojumi
Visām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
15.04.2019
30.04.2019 11:00 (plānots)