logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Contracted
15.04.2019
BNA 2019/017
OCTA un KASKO pakalpojuma sniegšana
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Not
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
No
Service
66514110-0 Automašīnu apdrošināšanas pakalpojumi
No
13000.00 EUR
No
12 Months
No
Iepirkuma priekšmets ir Bauskas novada pašvaldības iestāžu īpašumā, valdījumā un lietojumā esošo sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (turpmāk - OCTA) un brīvprātīgās sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas (turpmāk - KASKO) pakalpojums (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar „Tehniskā specifikācija” (Nolikuma 4.pielikums).
Tender with lowest price
No
Latvian
15.04.2019
29.04.2019 14:15 (scheduled)
29.04.2019 14:15 (scheduled)