logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
15.04.2019
BNA 2019/017
OCTA un KASKO pakalpojuma sniegšana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
66514110-0 Automašīnu apdrošināšanas pakalpojumi
13000.00 EIRO
12 Mēneši
Iepirkuma priekšmets ir Bauskas novada pašvaldības iestāžu īpašumā, valdījumā un lietojumā esošo sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (turpmāk - OCTA) un brīvprātīgās sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas (turpmāk - KASKO) pakalpojums (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar „Tehniskā specifikācija” (Nolikuma 4.pielikums).
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
15.04.2019
29.04.2019 14:15 (plānots)
29.04.2019 14:15 (plānots)