logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
16.04.2019
BNA 2019/018
Mērniecības pakalpojumi Bauskas novada pašvaldības vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
71355000-1 Uzmērīšanas pakalpojumi
41999.99 EIRO
24 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
16.04.2019
30.04.2019 14:00 (plānots)
30.04.2019 14:00 (plānots)