logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
17.04.2019
ZMNĪ 2019/50 ELFLA
Valsts nozīmes ūdensnotekas Ostvalda kanāls, ŪSIK kods 413222:01, pik.00/00-91/80 atjaunošana Baložu pilsētā un Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
250000.00 EIRO
no  10.06.2019 līdz  15.11.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
17.04.2019
08.05.2019 11:00
08.05.2019 11:00 (plānots)
08.05.2019 11:00