logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
23.04.2019
SIA "AADSO" 2019/05
Dažāda tilpuma sadzīves atkritumu konteineru piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
"Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" SIA, reģ. numurs: 41503029988
Kaspars Laizāns, aadso@inbox.lv, tālrunis: 65476480
Piegāde
44613700-7 Konteineri atkritumu izvešanai
28000.00 EIRO
7 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
23.04.2019
15.05.2019 10:00
15.05.2019 10:00 (plānots)
15.05.2019 10:00