logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
23.04.2019
SIA RM 2019/21
Rokas instrumentu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"Rīgas meži", SIA, reģ. numurs: 40003982628
Sanita Jane - Dārziņa, iepirkumi@rigasmezi.lv, tālrunis: 67012553
Piegāde
44511000-5 Rokas instrumenti
30 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
23.04.2019
07.05.2019 11:00 (plānots)