logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
29.04.2019
RDSD 2019/7
Rīgas pilsētas izbūvēto ielu segu kvalitātes pārbaudes 2019.gadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_10_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
RD iestāde: RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 213, reģ. numurs: 90011524360
Iveta Poriņa, iveta.porina@riga.lv, tālrunis: 67012739, fakss: 67012702
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71900000-7 Laboratorijas pakalpojumi
no  01.06.2019 līdz  31.12.2019
Līguma izpilde tiks uzsākta no līguma noslēgšanas dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
29.04.2019
21.05.2019 10:00
21.05.2019 10:00 (plānots)
21.05.2019 10:01