logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
30.04.2019
AS LVM MS RP_2019_89_Ak
Enerģētisko šķeldu kraušana Kuldīgā un transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2019. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Jānis Krūms, j.krums@lvm.lv
Pakalpojums
2. Sauszemes transporta pakalpojumi, izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, kas ietverti 18.kategorijā, iekļaujot bruņumašīnu un kurjerservisa pakalpojumus, izņemot pasta transporta pakalpojumus
63110000-3 Kravu pārkraušanas pakalpojumi
no  01.07.2019 līdz  30.06.2021
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
30.04.2019
31.05.2019 10:00
31.05.2019 10:00 (plānots)
31.05.2019 10:00