logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
10.07.2019
AK 2019/2
Alkoholisko dzērienu piegāde
SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” kafejnīcas vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
"Austrumlatvijas koncertzāle" SIA, reģ. numurs: 42403026217
Inga Laizāne-Šarova, in.red@inbox.lv
Imants Gaiduļs, imants.gaiduls@rezekkne.lv
Piegāde
15000000-8 Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija.
no 10000.00 līdz 41999.00 EIRO
1 Gadi
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
10.07.2019
22.07.2019 10:00 (plānots)
22.07.2019 10:00 (plānots)
22.07.2019 11:00