logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
03.05.2019
VSIA TOS 2019/15K
Kaulu allotransplantātu medicīnisko ierīču piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, vineta.viksna@tos.lv, tālrunis: 67399248
Piegāde
33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.
27 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
03.05.2019
27.05.2019 11:00
27.05.2019 11:00 (plānots)
27.05.2019 11:00