logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
30.04.2019
PNP 2019/5
Apkures katlu maiņa katlu mājā,
kadastra Nr.4282 005 0082 004
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Pārgaujas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009116276
Ilva Rusmane, ilva.rusmane@pargaujasnovads.lv
Būvdarbi
45331110-0 Apkures katlu uzstādīšana
74000.00 EIRO
3 Mēneši
Adresē “Tautas nams” Plācis, Straupes pagastā esošās malkas katla telpas pārbūve par automatizētu granulu katlutelpu ar granulu kurināmā tvertnes izvietošanu esošās katlumājas nojumē. Saglabājams esošais tērauda dūmvads. Malkas glabātavas telpā izvietojama 15,9 m3 granulu tvertne.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
30.04.2019
14.05.2019 11:00 (plānots)
14.05.2019 11:00 (plānots)