logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
03.05.2019
AS LVM DL_2019_153_B
Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Aknīstes iecirknī 2019.gadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Edgars Leikuss, e.leikuss@lvm.lv
Marita Vikšere, m.viksere@lvm.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
4 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
03.05.2019