logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
02.05.2019
AIC 2019/1/ESF
E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izmēģināšana (simulācija)
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001
Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs", reģ. numurs: 40003239385
Līga Neilande, iepirkumi.projekts@aic.lv
Pakalpojums
72254100-1 Sistēmu testēšanas pakalpojumi
60 Dienas
E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izmēģināšana (simulācija) atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
02.05.2019
09.05.2019 09:00
17.05.2019 10:00 (plānots)