logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
07.05.2019
VND 2019/3
Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām.
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Vaiņodes novada dome, reģ. numurs: 90000059071
Oskars Zvejs, projekti@vainode.lv, tālrunis: 63464500
Piegāde
03413000-8 Kurināmā koksne
90 Dienas
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
07.05.2019
29.05.2019 10:00
29.05.2019 10:00 (plānots)
29.05.2019 10:00