logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
07.05.2019
BNA 2019/021/ELFLA
Pašvaldības nozīmes ūdens noteku atjaunošana Gailīšu pagastā, Bauskas novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
ELFLA projekts Nr.18-06-A00403-000064 „Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku atjaunošana Gailīšu pagasta Mūsas un Pamūšas ciemos”
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Gailīšu pagasta pārvalde, reģ. numurs: 90000055737
Būvdarbi
45112410-2 Grāvju rakšana
147 Dienas
Bauskas novada pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdens noteku atjaunošana Gailīšu pagasta Mūsas un Pamūšas ciemos
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
07.05.2019
20.05.2019 14:00 (plānots)
20.05.2019 14:00 (plānots)