logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
07.05.2019
BNP 2019/15
Satiķu attīrīšanas iekārtu pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Tālivaldis Bērtulsons, talivaldis.bertulsons@broceni.lv
Inga Dreija- Uzule, inga.dreija-uzule@broceni.lv
Būvdarbi
45259100-8 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remonta un uzturēšanas darbi
5 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
07.05.2019
20.05.2019 16:30 (plānots)
20.05.2019 16:30 (plānots)