logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
07.05.2019
DNP 2019/7
„Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Artjoms Gekišs, iepirkumi@dagda.lv
Piegāde
44100000-1 Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi
no 10000.00 līdz 41999.99 EIRO
no  03.06.2019 līdz  01.03.2020
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
07.05.2019
20.05.2019 14:00 (plānots)
20.05.2019 14:00 (plānots)