logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
10.05.2019
AS LVM NĪP_2019_157_Ak
AS “Latvijas valsts meži” iegādājamo nekustamo īpašumu atbilstības izvērtēšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Sigita Zirne, s.zirne@lvm.lv
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
70100000-2 Nekustamā īpašuma pakalpojumi ar pašu īpašumu
12 Mēneši
Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumus ar izpildes laiku līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem no attiecīgās Iepirkuma daļas līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad tiek sasniegts visu Iepirkuma daļu maksimālais apjoms – 6000 ha (seši tūkstoši hektāru) (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais).
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
10.05.2019
03.06.2019 10:00
03.06.2019 10:00 (plānots)
03.06.2019 10:00