logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Awarded
08.05.2019
BNA 2019/015/ERAF
Bauskas Valsts ģimnāzijas pārbūve
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekts Nr.8.1.2.0/17/I/011 „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana”
Not
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
No
Construction works
45000000-7 Celtniecības darbi.
No
23 Months
No
No
Bauskas Valsts ģimnāzijas pārbūve
Tender with lowest price
No
Latvian
 Tenders/applications valuation
08.05.2019
04.06.2019 14:00
04.06.2019 14:00 (scheduled)
04.06.2019 14:04