logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
07.05.2019
JND 2019/07
Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Dace Bišere - Valdemiere, iepirkumi@jaunpiebalga.lv, fakss: 64174076
Pakalpojums
60140000-1 Neregulāri pasažieru pārvadājumi
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
07.05.2019
20.05.2019 11:00 (plānots)