logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
14.05.2019
FM VID 2019/062
Čeku loterijas publicitātes kampaņas radošā risinājuma izstrāde un realizācija
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Valsts ieņēmumu dienests, reģ. numurs: 90000069281
Līga Pudāne, Liga.Pudane@vid.gov.lv
Pakalpojums
79341400-0 Reklāmas kampaņu pakalpojumi
48292.00 EIRO
12 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
14.05.2019
07.06.2019 11:00
07.06.2019 11:00 (plānots)
07.06.2019 11:00