logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzsākta līguma slēgšana
10.05.2019
AS LVM MS RP_2019_39_Ak
Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana cirsmās uz zemas nestspējas augsnēm 2019. – 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Juris Mālakalns, j.malakalns@lvm.lv
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
77210000-5 Mežizstrādes pakalpojumi
124000000.00 EIRO
4 Gadi
Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana cirsmās uz zemas nestspējas augsnēm.
Kopējais iepirkuma priekšmeta apjoms, par kuru Vispārīgās vienošanās ietvaros var tikt noslēgti iepirkuma līgumi ir:
- krājas kopšanas cirtē 1 000 000 m3 (viens miljons kubikmetri);
- galvenajā cirtē 6 000 000 m3 (seši miljoni kubikmetri).
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
10.05.2019
17.06.2019 14:00 (plānots)
17.06.2019 14:00 (plānots)
17.06.2019 14:00