logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzsākta līguma slēgšana
15.05.2019
SkrudPP 2019/ 3
Baznīcas ielas pārbūve c.Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Skrudalienas pagasta pārvalde, reģ. numurs: 90000073569
Nataļja Sigņejeva, natalja.signejeva@skrudaliena.lv, fakss: 65439238
Būvdarbi
45233120-6 Ceļu būvdarbi
154 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
15.05.2019
06.06.2019 15:00
06.06.2019 15:00 (plānots)
06.06.2019 15:14