logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
21.05.2019
BNP 2019/21
"Kurināmo granulu piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām"
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (42 000 - <135 000 EUR)
Nav
Beverīnas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009115285
Sanita Ziemane, sanita.ziemane@beverina.lv, tālrunis: 64233416
Piegāde
03413000-8 Kurināmā koksne
no  01.07.2019 līdz  30.06.2020
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
21.05.2019
18.06.2019 10:00
12.06.2019 10:00 (plānots)
18.06.2019 10:25