logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
14.05.2019
ONP 2019/25
Tautastērpu piegāde Olaines Kultūras centram
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Olaines novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024332
Anita Ivašina, iepirkumi@olaine.lv, tālrunis: +371 28332818, fakss: +371 67963777
Olaines Kultūras centrs, reģ. numurs: 90000023873
Piegāde
18400000-3 Speciālie apģērbi un aksesuāri
2 Mēneši
Tautastērpu piegāde Olaines Kultūras centram, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
14.05.2019
27.05.2019 11:00 (plānots)