logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
15.05.2019
BNP 2019/20
Beverīnas novada grants seguma ceļu uzturēšanas darbi
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Beverīnas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009115285
Sanita Ziemane, sanita.ziemane@beverina.lv, tālrunis: 64233416
Būvdarbi
45233220-7 Ceļu seguma būvdarbi
no  01.06.2019 līdz  30.09.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
15.05.2019
28.05.2019 12:00 (plānots)