logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
15.05.2019
OND 2019/15
Ventilācijas sistēmas izbūve PII “Bitīte, Brankās, Cenu pagastā Ozolnieku novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Ozolnieku novada dome, reģ. numurs: 90001623310
Svetlana Krūmiņa, svetlana.krumina@ozolnieki.lv, tālrunis: 29450547
Būvdarbi
45331210-1 Ventilācijas ierīkošana
LATVIEŠU
15.05.2019