logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
16.05.2019
VNP 2019/6
Pārtikas preču piegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (42 000 - <135 000 EUR)
Nav
Varakļānu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054750
Aija Ščucka, varaklani@varaklani.lv, tālrunis: 64860840, fakss: 64860840
Piegāde
15000000-8 Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija.
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
16.05.2019
11.06.2019 14:00
11.06.2019 14:00 (plānots)
11.06.2019 14:00