logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
17.05.2019
LU CFI 2019/16/ERAF
Patentu konsultāciju pakalpojums
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Uz iepirkuma izsludināšanas dienu ir zināms, ka būs nepieciešami pakalpojumi patentu pieteikumu sagatavošanai sekojošos projektos: nr.1.1.1.1/16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos" ; Nr. KC-PI-2017/40 “Termoelektriskais starojuma sensors” , Nr. KC-PI-2018/1 “LATOLED” un Nr.KC-PI-2017/105 "Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode" .
Nav
LU Cietvielu fizikas institūts, reģ. numurs: 90002124925
Ilona Heinrihsone, ilonah@cfi.lu.lv
Pakalpojums
79120000-1 Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi
41999.00 EIRO
4 Gadi
Paredzamais līguma darbības laiks: līdz nepieciešamo patentu saņemšanai vai līdz EUR 41'999 bez PVN, bet ne ilgāk kā uz 4 gadiem no līguma noslēgšanas
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
17.05.2019
30.05.2019 11:00 (plānots)