logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Contracted
17.05.2019
LU CFI 2019/16/ERAF
Patentu konsultāciju pakalpojums
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Uz iepirkuma izsludināšanas dienu ir zināms, ka būs nepieciešami pakalpojumi patentu pieteikumu sagatavošanai sekojošos projektos: nr.1.1.1.1/16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos" ; Nr. KC-PI-2017/40 “Termoelektriskais starojuma sensors” , Nr. KC-PI-2018/1 “LATOLED” un Nr.KC-PI-2017/105 "Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode" .
Not
LU Cietvielu fizikas institūts, reģ. numurs: 90002124925
Ilona Heinrihsone, ilonah@cfi.lu.lv
No
Service
79120000-1 Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi
No
41999.00 EUR
No
4 Years
No
Paredzamais līguma darbības laiks: līdz nepieciešamo patentu saņemšanai vai līdz EUR 41'999 bez PVN, bet ne ilgāk kā uz 4 gadiem no līguma noslēgšanas
Economically advantageous tender
No
Latvian
17.05.2019
30.05.2019 11:00 (scheduled)