logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
20.05.2019
DNP 2019/10
Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana objektā „Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētā”
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Artjoms Gekišs, iepirkumi@dagda.lv
Pakalpojums
71247000-1 Būvdarbu uzraudzība
no 10000.00 līdz 41999.99 EIRO
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
20.05.2019
31.05.2019 14:00 (plānots)
31.05.2019 14:00 (plānots)