logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
04.06.2019
DNP 2019/8
Degvielas iegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Sarunu procedūra
PIL_SP_bez_e-iesniegšanas
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Artjoms Gekišs, iepirkumi@dagda.lv
Pakalpojums
09100000-0 Degvielas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
04.06.2019