logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
20.05.2019
LTV/2019-23
Par Programmu izlaides kompleksa piegādi
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_12_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Latvijas Televīzija VSIA, reģ. numurs: 40003080597
Andris Rozenbergs, andris.rozenbergs@ltv.lv, tālrunis: +371 67200628
Piegāde
32330000-5 Skaņas, videoattēla ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra
1260000.00 EIRO
210 Dienas
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
20.05.2019
20.06.2019 14:00
20.06.2019 14:00 (plānots)
20.06.2019 14:10