logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
20.05.2019
ONP 2019/19
Mēbeļu piegāde Olaines pirmsskolas izglītības iestādēm
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Olaines novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024332
Anita Ivašina, iepirkumi@olaine.lv, tālrunis: +371 28332818, fakss: +371 67963777
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, reģ. numurs: 90000023765
Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, reģ. numurs: 90000012723
Piegāde
39100000-3 Mēbeles
2 Mēneši
Mēbeļu piegāde Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
20.05.2019
31.05.2019 11:00 (plānots)