logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
24.05.2019
BNP 2019/17
Pārtikas produktu piegāde Brocēnu novada pašvaldības vajadzībām 2019. - 2021. gadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Tālivaldis Bērtulsons, talivaldis.bertulsons@broceni.lv
Ligita Berga, ligita.berga@broceni.lv
Piegāde
15890000-3 Dažādi pārtikas produkti un žāvēti produkti
24 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
24.05.2019
25.06.2019 16:30
25.06.2019 16:30 (plānots)
25.06.2019 16:30