logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
21.05.2019
ONP 2019/27
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Olaines izglītības iestādēm
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Olaines novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024332
Anita Ivašina, iepirkumi@olaine.lv, tālrunis: +371 28332818, fakss: +371 67963777
Olaines novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024332
Olaines 2.vidusskola, reģ. numurs: 90000032804
Piegāde
39100000-3 Mēbeles
2 Mēneši
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Olaines izglītības iestādēs, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
21.05.2019
04.06.2019 11:00 (plānots)