logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
24.05.2019
BNP 2019/12
Babītes sporta kompleksa mazā peldbaseina gaisa apstrādes mikroklimata iekārtas iegāde un uzstādīšana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Babītes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000028870
Linda Klāva, linda.klava@babite.lv, tālrunis: 67914916
LATVIEŠU
24.05.2019